“Графиката –заеднички јазик”

Здружение СЕНСУС – Скопје , во рамките на проектот “Графиката –заеднички јазик”, на 05 мај 2021, ја постави финалната изложбата со графике во салонот Империал 1 во Културно Информативниот Центар во Скопје.
На изложбата учествуваат 30 ученици од различни основни училишта од Скопје кои ги создале линорезите во период од 2017-2021година.

Изжожбата ќе трае до 14 мај 2021.
Проектот е поддржан од Град Скопје.

Поврзани написи