Град Скопје во соработка со КИЦ и Кариера.мк Лаура Крлиу

Град Скопје во соработка со КИЦ и Кариера.мк
Лаура Крлиу – вокал
Бесим Мифтари – гитара
КУЛТУРА ВО ВРЕМЕ НА КОРОНА
Маалски концерт:
10 мај, паркот на ул.”Босна и Херцеговина” Бутел, во 19:00 часот

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3086789894713518
https://www.facebook.com/KIC.QIK/videos/870879453400474/
https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3089489267776914

Similar Posts

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me QIK dhe KARIERA.mk – Laura Kërliu

Laura Kërliu – vokal
Besim Miftari – kitarë
KULTURA NË KOHËN E KORONËS
Koncert lagjeje:
10 maj,Parku në Rr.”Bosna i Hercegovina”Butel,ora 19:00

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3086789894713518
https://www.facebook.com/KIC.QIK/videos/870879453400474/
https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3089489267776914

Similar Posts