|

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2, среда, 4 мај 2016 год. во 20:00 ч. ќе се отвори изложба на слики од Мјелма Горанци Фирзи.

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2, среда, 4 мај 2016 год. во 20:00 ч. ќе се отвори изложба на слики од Мјелма Горанци Фирзи.

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2, среда, 4 мај 2016 год. во 20:00 ч. ќе се отвори изложба на слики од Мјелма Горанци Фирзи.

Similar Posts