QIK – Shkup ju fton në promovimin e përmbledhjes së vjershave në LICENTIA POETICA
Nga rubrika e portalit kulturno.mk. Promovimi do të mbahet me 29 nëntor, 2018, Salloni 19:19, me fillim në orën 19:00.
LICENTIA POETICA është një koleksion i poezive nga disa libra poetikë të poetëve të rinj në Maqedoni, por edhe më gjerë se poetët nga Kroacia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe vendet e tjera të Ballkanit.
Këtë mbrëmje do të paraqesim pjesë të librave të poezisë nga Marina Miyakovska, Mihailo Sviderski, Igor Pop Trajkov, Elena Prendzova, Biljana T. Dimko dhe Stefan Markovski.