KONKURS

Qendra Informative Kulturore – Shkup I fton interpretuesit për projektin “Muzikë serioze”, I cili mbahet në Shkup.
Zgjedhja e pjesëmarrësve / muzikantëve do të bëhet nga komisioni I formuar nga Qendra Informative Kulturore – Shkup dhe Qyteti i Shkupit.
Të interesuarit duhet të dërgojnë një biografi të shkurtër dhe programin me të cilin do të performojnë.
Konkursi do të zgjasë deri me 10 maj, 2019.
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com