К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq

Tjetër

17 Oct 2019
“Maqedonia nga Antika deri te koha jonë”Jusuf Buxhovi
17 Oct 2019
19:19
KIC-QIK
30 Mar 2020
Promovimi i librit Caged – Novelë për dashuri”, nga Vullnet Muharemi
30 Mar 2020
19:19
KIC-QIK
30 Mar 2020
“Bekim Fehmiu – Odiseu i Kosovës”
30 Mar 2020
30 Mar 2020
“Në një frymë” nga Hristo Petresk
30 Mar 2020
30 Mar 2020
поетската вечер Licentia poetica
30 Mar 2020
30 Mar 2020
“LOT”, len “GJURMË SENTIMENTALE TË NJË KOHE”, nga Marija Jançevska
30 Mar 2020
30 Mar 2020
“Ndjenjë dhe zgjuarësi” dhe “Përshpëritja e së vërtetës” nga prof. Lenka Poposka
30 Mar 2020
6 Nov 2018
Zhaklina Muçeva Promovim i Librit
6 Nov 2018
12:00
KIC
30 Mar 2020
”Marika dhe frika” nga Emilia Slavkovska,
30 Mar 2020
30 Mar 2020
promovimi “ENCIKLOPEDIA E ILUSTRUAR MAQEDONASE PËR FËMIJË”
30 Mar 2020
30 Mar 2020
Aktiviteti Final të Promovimit të përmbledhjes së krijimeve poetike për fëmijët “Poezitë 2018”.
30 Mar 2020
30 Mar 2020
“Muri para pafundësisë”nga Millovan Stefanovski
30 Mar 2020
30 Mar 2020
“Duke qëndruar në buzë”,nga Filip Kletnikov
30 Mar 2020
30 Mar 2020
Debat LITERATURË PËR FËMIJË DHE TË RINJË NË NË RRUGICË TË MAGJEPSUR
30 Mar 2020
30 Mar 2020
“Ekskursione shkencore me materiale të reja përmes praktikës së mësimdhënies” nga Trajçe N. Gjelovski
30 Mar 2020