К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq

Tjetër

21 Aug 2019
Promovimi i librit Caged – Novelë për dashuri”, nga Vullnet Muharemi
21 Aug 2019
19:19
KIC-QIK
21 Aug 2019
“Bekim Fehmiu – Odiseu i Kosovës”
21 Aug 2019
21 Aug 2019
“Në një frymë” nga Hristo Petresk
21 Aug 2019
3 Dec 2018
Branisllav Sinadinovski
3 Dec 2018
14:00
KIC Salon 19:19
21 Aug 2019
поетската вечер Licentia poetica
21 Aug 2019
26 Nov 2018
Delvina Kërluku Promovim
26 Nov 2018
19:00
KIC
21 Aug 2019
“LOT”, len “GJURMË SENTIMENTALE TË NJË KOHE”, nga Marija Jançevska
21 Aug 2019
21 Aug 2019
“Ndjenjë dhe zgjuarësi” dhe “Përshpëritja e së vërtetës” nga prof. Lenka Poposka
21 Aug 2019
7 Nov 2018
Vladimir Ilievski Promovim të Librit
7 Nov 2018
19:19
KIC- Salon 19:19
6 Nov 2018
Zhaklina Muçeva Promovim i Librit
6 Nov 2018
12:00
KIC
31 Oct 2018
Emilija Slavkovska
31 Oct 2018
19:19
KIC
21 Aug 2019
”Marika dhe frika” nga Emilia Slavkovska,
21 Aug 2019
21 Aug 2019
promovimi “ENCIKLOPEDIA E ILUSTRUAR MAQEDONASE PËR FËMIJË”
21 Aug 2019
21 Aug 2019
“Magjistaret, dijetaret dhe tregimtaret” dhe “Bletët në patina” nga, Elli Makazlijeva
21 Aug 2019
21 Aug 2019
Aktiviteti Final të Promovimit të përmbledhjes së krijimeve poetike për fëmijët “Poezitë 2018”.
21 Aug 2019
21 Aug 2019
“Muri para pafundësisë”nga Millovan Stefanovski
21 Aug 2019
21 Aug 2019
“Duke qëndruar në buzë”,nga Filip Kletnikov
21 Aug 2019
21 Aug 2019
OQEANI NGA FOTOGRAFITË, nga Tomisllav Osmanli
21 Aug 2019
21 Aug 2019
Debat LITERATURË PËR FËMIJË DHE TË RINJË NË NË RRUGICË TË MAGJEPSUR
21 Aug 2019
21 Aug 2019
“Ekskursione shkencore me materiale të reja përmes praktikës së mësimdhënies” nga Trajçe N. Gjelovski
21 Aug 2019