К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq

Tjetër

17 Oct 2019
“Maqedonia nga Antika deri te koha jonë”Jusuf Buxhovi
17 Oct 2019
19:19
KIC-QIK
20 Feb 2020
Promovimi i librit Caged – Novelë për dashuri”, nga Vullnet Muharemi
20 Feb 2020
19:19
KIC-QIK
20 Feb 2020
“Bekim Fehmiu – Odiseu i Kosovës”
20 Feb 2020
20 Feb 2020
“Në një frymë” nga Hristo Petresk
20 Feb 2020
20 Feb 2020
поетската вечер Licentia poetica
20 Feb 2020
20 Feb 2020
“LOT”, len “GJURMË SENTIMENTALE TË NJË KOHE”, nga Marija Jançevska
20 Feb 2020
20 Feb 2020
“Ndjenjë dhe zgjuarësi” dhe “Përshpëritja e së vërtetës” nga prof. Lenka Poposka
20 Feb 2020
6 Nov 2018
Zhaklina Muçeva Promovim i Librit
6 Nov 2018
12:00
KIC
20 Feb 2020
”Marika dhe frika” nga Emilia Slavkovska,
20 Feb 2020
20 Feb 2020
promovimi “ENCIKLOPEDIA E ILUSTRUAR MAQEDONASE PËR FËMIJË”
20 Feb 2020
20 Feb 2020
Aktiviteti Final të Promovimit të përmbledhjes së krijimeve poetike për fëmijët “Poezitë 2018”.
20 Feb 2020
20 Feb 2020
“Muri para pafundësisë”nga Millovan Stefanovski
20 Feb 2020
20 Feb 2020
“Duke qëndruar në buzë”,nga Filip Kletnikov
20 Feb 2020
20 Feb 2020
Debat LITERATURË PËR FËMIJË DHE TË RINJË NË NË RRUGICË TË MAGJEPSUR
20 Feb 2020
20 Feb 2020
“Ekskursione shkencore me materiale të reja përmes praktikës së mësimdhënies” nga Trajçe N. Gjelovski
20 Feb 2020