К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk

Muzika

3 Jul 2019
Merita Halili dhe Raif Hyseni me Ansamblin Montclair University,SHBA-“KASTRIOTËT”.
3 Jul 2019
21:00
Carshija e vjeter
21 Aug 2019
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
21 Aug 2019
21 Aug 2019
Koncert i ansamblit “TRIO VIVO”
21 Aug 2019
21 Aug 2019
Koncert-“Kenga ime”
21 Aug 2019
21 Aug 2019
Këngëtarja Altuna Sejdi – TUNA, koncert promovues, në Filharmonin e Maqedonisë
21 Aug 2019
14 Dec 2018
Boban Rajçinoski Koncert
14 Dec 2018
20:00
KIC Salon 19:19
19 Dec 2018
Recitalin e pianistit Arda Mustafaoglu
19 Dec 2018
19:19
KIC- Salon 19:199
21 Aug 2019
DUO PIANO
21 Aug 2019
20 Sep 2018
Koncert “PIROLLO”
20 Sep 2018
20:00
KIC-QIK
21 Aug 2019
“Mbrëmje me piano”
21 Aug 2019
21 Aug 2019
“Mes Yjesh”, nga DREN ABAZI & ZIG ZAG ORCHESTRA.
21 Aug 2019