К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk

Festivali

23 Oct 2019
“SHKUPI LEXON”,
23 Oct 2019
23 Oct 2019
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
23 Oct 2019
23 Oct 2019
„EMIGRANT“
23 Oct 2019
23 Oct 2019
KONKURS-“Shkupi lexon”
23 Oct 2019
23 Apr 2019
“Qeveria 2029”
23 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
23 Oct 2019
“Gjimnazijada” – një takim i talenteve 2019
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Këngëtarja Altuna Sejdi – TUNA, koncert promovues, në Filharmonin e Maqedonisë
23 Oct 2019
23 Oct 2019
SHKUPI LEXON
23 Oct 2019