К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk

Festivali

21 Aug 2019
“SHKUPI LEXON”,
21 Aug 2019
21 Aug 2019
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
21 Aug 2019
21 Aug 2019
„EMIGRANT“
21 Aug 2019
21 Aug 2019
KONKURS-“Shkupi lexon”
21 Aug 2019
23 Apr 2019
“Qeveria 2029”
23 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
21 Aug 2019
“Gjimnazijada” – një takim i talenteve 2019
21 Aug 2019
21 Aug 2019
Këngëtarja Altuna Sejdi – TUNA, koncert promovues, në Filharmonin e Maqedonisë
21 Aug 2019
21 Aug 2019
SHKUPI LEXON
21 Aug 2019