К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk

Ekspozitë

1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
28 May 2019
“Grafika – gjuhë e përbashkët”
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
45 VJET krijimtari Stevan Cigaridov
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
15 Nov 2019
Ekspozita: “Mbas 100 viteve”,Zllatko Bojkovski
15 Nov 2019
14 Feb 2019
Ekspozita Ndërkombëtare e Ballkanit”URA”
14 Feb 2019
20:00
KIC-QIK
15 Nov 2019
Ekspozita tradicionale “Formati i vogël”
15 Nov 2019
11 Dec 2018
Lirim Hoxha Ekspozitë
11 Dec 2018
20:00
KIC
29 Nov 2018
Slavço Maksimovski Ekspozitë
29 Nov 2018
20:00
KIC
15 Nov 2018
Kolonia ndërkombëtare e Arteve “Kërçovë”
15 Nov 2018
20:00
6 Nov 2018
Ilija Penushliski Ekspozitë
6 Nov 2018
20:00
KIC
1 Nov 2018
Ivana Nasteski Ekspozit
1 Nov 2018
20:00
KIC
Vase Urdin
18 Oct 2018
Vase Urdin Ekspozit
18 Oct 2018
18:00
KIC
16 Sep 2018
“Sinqeriteti mistik”
16 Sep 2018
20:00
KIC-QIK