К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk

Ekspozitë

29 Mar 2020
EKSPOZITË E PIKTORES MJELLMA GORANCI FIRZI NGA PRISHTINA NË QIK – SHKUP
29 Mar 2020
28 May 2019
“Grafika – gjuhë e përbashkët”
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
45 VJET krijimtari Stevan Cigaridov
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
14 Feb 2019
Ekspozita Ndërkombëtare e Ballkanit”URA”
14 Feb 2019
20:00
KIC-QIK
16 Sep 2018
“Sinqeriteti mistik”
16 Sep 2018
20:00
KIC-QIK