К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk

Литература

22 Jan 2020
Промоција на книгата “Нови драми”, од Томислав Османли
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Промоција на книгата “Ноќните сенки”, од Сопај Крешник
22 Jan 2020
22 Jan 2020
„Звуците на Чаршијата“ 2019
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Промоција на книгите
22 Jan 2020
3 Jun 2019
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
10 Apr 2019
Промоција на книгата „ЗДИВ“ ,издавач:ФЕНИКС и изложба на слики од Христо Петрески
10 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
29 Nov 2018
поетската вечер Licentia poetica
29 Nov 2018
KIC-QIK
21 Nov 2018
Кога една „Солза„ ќе остави „Сентиментални отпечатоци на едно време“ од Марија Јанчевска
21 Nov 2018
KIC-QIK
15 Nov 2018
Промоција на книгите : „Чувства и разум“ и „Шапат истине„ од проф Ленка Попоска-Гогоска
15 Nov 2018
KIC-QIK
31 Oct 2018
„Марика и стравот“, од Емилија Славковска
31 Oct 2018
KIC-QIK
18 Oct 2018
„Македонска илустрирана енциклопедија за деца“
18 Oct 2018
KIC-QIK
15 Oct 2018
Промоција на поетските творби „Стихувалки 2018г”
15 Oct 2018
KIC-QIK
5 Jun 2018
„Гатанки погодувалки-пишувалки” и „Пчелки на ролерки“ од Ели Маказлиева
5 Jun 2018
KIC-QIK
31 May 2018
Промоција на книгата„Ѕид пред бескрајот“ “. ” од Милован Стефановски
31 May 2018
KIC-QIK
30 May 2018
Промоција на книгата„Стојач на работ ” од Филип Клетников
30 May 2018
KIC-QIK
29 May 2018
Промоција на книгата „Заедно да растеме” од Филип Димковски
29 May 2018
KIC-QIK
18 May 2018
Промоција на книгата “21 зошто и само едно како” од Драгиша Ристовски Гилберт
18 May 2018
KIC-QIK
16 May 2018
Промоција на книгата раскази „Океан од слики“ од Томислав Османли
16 May 2018
KIC-QIK
10 Apr 2018
Промоција на книгата “ЖЕНА”, од Катерина Грозданова
10 Apr 2018
KIC-QIK
26 Mar 2018
„Ученички научни екскурзии со иновативни материјали низ наставната практика” од Трајче Н.Ѓеловски
26 Mar 2018
KIC-QIK
3 Apr 2017
Црвените Чевли-Лира Бојку
3 Apr 2017
20:00
KIC-QIK