К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Настани

3 Apr 2020
ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВЕН УМЕТНИК ОД ПРИШТИНА, МЈЕЛМА ГОРАНЦИ ФИРЗИ
3 Apr 2020
3 Apr 2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ/NJOFTIM
3 Apr 2020
3 Apr 2020
ЗАВРШНА СМЕТКА 2019
3 Apr 2020
3 Apr 2020
концерт на тенорот Мустафа Имери – Таfa & Friends
3 Apr 2020
3 Apr 2020
„Играш како што другиот ти свири“ од ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ
3 Apr 2020
3 Apr 2020
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
3 Apr 2020
3 Apr 2020
КОНКУРС
3 Apr 2020
3 Apr 2020
Концерт на Билјана Камчева, сопран/флејта и Ана Гацева, пијано
3 Apr 2020
1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2020
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
3 Apr 2020
3 Apr 2020
„Звуците на Чаршијата“ 2019
3 Apr 2020
3 Apr 2020
Промоција на книгите
3 Apr 2020
3 Apr 2020
КОНКУРС
3 Apr 2020
3 Apr 2020
Мерита Халили и Раиф Хисени ансамбл на Montclair University, САД и “Кастриоти”.
3 Apr 2020
3 Apr 2020
Промоција на книгата” Caged – Новела за љубов”од Вулнет Мухареми
3 Apr 2020
3 Apr 2020
СКОПЈЕ ЧИТА
3 Apr 2020
3 Apr 2020
Caged – Новела за љубов” од Вулнет Мухареми
3 Apr 2020
3 Jun 2019
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
28 May 2019
„Графиката: Заеднички јазик “
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
21 May 2019
„Патување по сон “, графики и цртежи од Авни Џ. Бехлули.
21 May 2019
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2020
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
3 Apr 2020
20 May 2019
Рона Нишлиу Квартет, “МИНДИЛ“
20 May 2019
21:00
Македонската филхармонија
16 May 2019
”Книга за Анте”од Кристина Николовска
16 May 2019
19:19
KIC-QIK
3 Apr 2020
Koncert i ansamblit “TRIO VIVO”
3 Apr 2020
9 May 2019
45 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник СТЕВАН ЦИГАРИДОВ.
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
ЛИТЕРАТУРНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА “ДОНЕСИ КНИГА –ЗЕМИ СИ КНИГА”
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
Концерт “TRIO VIVO”
10 May 2019
20:00
KIC-QIK
7 May 2019
Изложба на слики насловена „ ПТИЦИ
7 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
КОНКУРС ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
10 May 2019
20:00
KIC-QIK