К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Музика

14 Dec 2018
Бобан Рајчиноски Kонцерт
14 Dec 2018
20:00
KIC Salon 19:19
19 Dec 2018
Пијано рецитал на Арда Мустафаоглу
19 Dec 2018
19:19
KIC Salon 19:19
20 Sep 2018
Концерт“ПИРОЛО“
20 Sep 2018
20:00
KIC-QIK
22 Aug 2018
Изложба на слики „Предградие на свеста“ од ТОНИ ШУЛАЈКОВСКИ
22 Aug 2018
20.30
Киц
12 Jul 2018
Годишна Изложба на Факултетот за Арт и Дизајн
12 Jul 2018
20.30
Продажен Салон
28 Jun 2018
Изложба на слики од Силвија Симонова
28 Jun 2018
20.30
Салон 19'19
500
29 Jun 2018
Изложба на слики од Александар Филев
29 Jun 2018
20,00
Салон 19'19
16 Aug 2018
Изложба на слики од Блерта Сурои од Приштина
16 Aug 2018
21.00
Салон 19'19
31 Jul 2018
“Меѓу Ѕвездите“, во изведба на Дрен Абази & Зиг Заг Оркестра.
31 Jul 2018
21.00
Продажен Салон