К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Изложба

18 Jan 2020
„Играш како што другиот ти свири“ од ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ
18 Jan 2020
1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
18 Jan 2020
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
18 Jan 2020
28 May 2019
„Графиката: Заеднички јазик “
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
21 May 2019
„Патување по сон “, графики и цртежи од Авни Џ. Бехлули.
21 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
45 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник СТЕВАН ЦИГАРИДОВ.
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
7 May 2019
Изложба на слики насловена „ ПТИЦИ
7 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
КОНКУРС ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
10 May 2019
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2019
Изложбa: „ 100 ГОДИНИ ПОТОА“, скулптури и слики од ЗЛАТКО БОЈКОВСКИ
3 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
18 Jan 2020
Ekspozita: “Mbas 100 viteve”,Zllatko Bojkovski
18 Jan 2020
14 Feb 2019
6 Meѓународна Балканска изложба МОСТ
14 Feb 2019
20:00
KIC-QIK
27 Dec 2018
Изложба на слики „Не биди груб кон стварноста“ од Јана Куновска
27 Dec 2018
KIC-QIK
25 Dec 2018
изложбa ДИНКА СО СТУДЕНТИТЕ
25 Dec 2018
KIC-QIK
18 Jan 2020
Ekspozita tradicionale “Formati i vogël”
18 Jan 2020
18 Dec 2018
Tрадиционална изложба МАЛ ФОРМАТ
18 Dec 2018
20:00
KIC-QIK
11 Dec 2018
Lirim Hoxha Ekspozitë
11 Dec 2018
20:00
KIC
11 Dec 2018
Лирим Хоџа Изложба
11 Dec 2018
20:00
KIC
29 Nov 2018
Изложбa-СЛАВЧО МАКСИМОВСКИ
29 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
29 Nov 2018
Slavço Maksimovski Ekspozitë
29 Nov 2018
20:00
KIC
29 Nov 2018
Славчо Максимовски Изложба
29 Nov 2018
20:00
KIC
20 Nov 2018
Изложбa-ВЕРИМ ЗЕНДЕЛИ
20 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
20 Nov 2018
ТЕУТА Х. ИМЕРИ
20 Nov 2018
20:00
KIC
20 Nov 2018
ВЕРИМ ЗЕНДЕЛИ
20 Nov 2018
20:00
KIC
15 Nov 2018
Kolonia ndërkombëtare e Arteve “Kërçovë”
15 Nov 2018
20:00
15 Nov 2018
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
15 Nov 2018
20:00
6 Nov 2018
Ilija Penushliski Ekspozitë
6 Nov 2018
20:00
KIC
6 Nov 2018
Илија Пенушлиски Изложба
6 Nov 2018
20:00
KIC