К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Изложба

23 Oct 2019
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
23 Oct 2019
28 May 2019
„Графиката: Заеднички јазик “
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
21 May 2019
„Патување по сон “, графики и цртежи од Авни Џ. Бехлули.
21 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
45 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник СТЕВАН ЦИГАРИДОВ.
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
7 May 2019
Изложба на слики насловена „ ПТИЦИ
7 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
КОНКУРС ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
10 May 2019
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2019
Изложбa: „ 100 ГОДИНИ ПОТОА“, скулптури и слики од ЗЛАТКО БОЈКОВСКИ
3 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
14 Feb 2019
6 Meѓународна Балканска изложба МОСТ
14 Feb 2019
20:00
KIC-QIK
27 Dec 2018
Изложба на слики „Не биди груб кон стварноста“ од Јана Куновска
27 Dec 2018
KIC-QIK
25 Dec 2018
изложбa ДИНКА СО СТУДЕНТИТЕ
25 Dec 2018
KIC-QIK
18 Dec 2018
Tрадиционална изложба МАЛ ФОРМАТ
18 Dec 2018
20:00
KIC-QIK
11 Dec 2018
Лирим Хоџа Изложба
11 Dec 2018
20:00
KIC
29 Nov 2018
Изложбa-СЛАВЧО МАКСИМОВСКИ
29 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
29 Nov 2018
Славчо Максимовски Изложба
29 Nov 2018
20:00
KIC
20 Nov 2018
Изложбa-ВЕРИМ ЗЕНДЕЛИ
20 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
20 Nov 2018
ТЕУТА Х. ИМЕРИ
20 Nov 2018
20:00
KIC
20 Nov 2018
ВЕРИМ ЗЕНДЕЛИ
20 Nov 2018
20:00
KIC
15 Nov 2018
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
15 Nov 2018
20:00
6 Nov 2018
Илија Пенушлиски Изложба
6 Nov 2018
20:00
KIC
31 Oct 2018
Емилија Славковска
31 Oct 2018
19:19
KIC
1 Nov 2018
Ивана Настески Изложба
1 Nov 2018
20:00
KIC
1 Nov 2018
ИВАНА НАСТЕСКИ-изложба на грзфики и слики
1 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
Vase Urdin
18 Oct 2018
ВАСЕ УРДИН ИЗЛОЖБА
18 Oct 2018
20:00
KИЦ
16 Oct 2018
„Асоцијативна геометрија 2018“, слики од Никола Ганевски
16 Oct 2018
20:00
KIC-QIK
18 Sep 2018
Јубилејната изложба – 50 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник ( сликар и керамичар) ВОЈКО ЈАНЕВСКИ
18 Sep 2018
KIC-QIK
6 Sep 2018
„Мистична безазленост”
6 Sep 2018
20:00
KIC-QIK
31 Jul 2018
Изложба на Ангелца Стоиљковиќ
31 Jul 2018
21.00
Салон 19'19
14 Jun 2018
изложба на скулптури од ВЛАДИМИР СИМОНОВСКИ.
14 Jun 2018
KIC-QIK
22 May 2018
Cкулптури од НАИМ ИСЕНИ
22 May 2018
20:00
KIC-QIK
22 May 2018
изложба на фотографии и промоција на монографија EXIT од Боро Рудиќ
22 May 2018
KIC-QIK