К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Изложба

31 Mar 2020
ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВЕН УМЕТНИК ОД ПРИШТИНА, МЈЕЛМА ГОРАНЦИ ФИРЗИ
31 Mar 2020
31 Mar 2020
„Играш како што другиот ти свири“ од ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ
31 Mar 2020
1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
31 Mar 2020
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
31 Mar 2020
28 May 2019
„Графиката: Заеднички јазик “
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
21 May 2019
„Патување по сон “, графики и цртежи од Авни Џ. Бехлули.
21 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
45 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник СТЕВАН ЦИГАРИДОВ.
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
7 May 2019
Изложба на слики насловена „ ПТИЦИ
7 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
КОНКУРС ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
10 May 2019
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2019
Изложбa: „ 100 ГОДИНИ ПОТОА“, скулптури и слики од ЗЛАТКО БОЈКОВСКИ
3 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
31 Mar 2020
Ekspozita: “Mbas 100 viteve”,Zllatko Bojkovski
31 Mar 2020
14 Feb 2019
6 Meѓународна Балканска изложба МОСТ
14 Feb 2019
20:00
KIC-QIK
27 Dec 2018
Изложба на слики „Не биди груб кон стварноста“ од Јана Куновска
27 Dec 2018
KIC-QIK
25 Dec 2018
изложбa ДИНКА СО СТУДЕНТИТЕ
25 Dec 2018
KIC-QIK
31 Mar 2020
Ekspozita tradicionale “Formati i vogël”
31 Mar 2020
11 Dec 2018
Lirim Hoxha Ekspozitë
11 Dec 2018
20:00
KIC
11 Dec 2018
Лирим Хоџа Изложба
11 Dec 2018
20:00
KIC
29 Nov 2018
Изложбa-СЛАВЧО МАКСИМОВСКИ
29 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
29 Nov 2018
Slavço Maksimovski Ekspozitë
29 Nov 2018
20:00
KIC
29 Nov 2018
Славчо Максимовски Изложба
29 Nov 2018
20:00
KIC
20 Nov 2018
Изложбa-ВЕРИМ ЗЕНДЕЛИ
20 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
20 Nov 2018
ТЕУТА Х. ИМЕРИ
20 Nov 2018
20:00
KIC
20 Nov 2018
ВЕРИМ ЗЕНДЕЛИ
20 Nov 2018
20:00
KIC
15 Nov 2018
Kolonia ndërkombëtare e Arteve “Kërçovë”
15 Nov 2018
20:00
15 Nov 2018
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
15 Nov 2018
20:00
6 Nov 2018
Ilija Penushliski Ekspozitë
6 Nov 2018
20:00
KIC
6 Nov 2018
Илија Пенушлиски Изложба
6 Nov 2018
20:00
KIC