К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Друго

31 Mar 2020
ЗАВРШНА СМЕТКА 2019
31 Mar 2020
31 Mar 2020
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Промоција на книгите
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Промоција на книгата” Caged – Новела за љубов”од Вулнет Мухареми
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Caged – Новела за љубов” од Вулнет Мухареми
31 Mar 2020
3 Jun 2019
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
16 May 2019
”Книга за Анте”од Кристина Николовска
16 May 2019
19:19
KIC-QIK
9 May 2019
ЛИТЕРАТУРНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА “ДОНЕСИ КНИГА –ЗЕМИ СИ КНИГА”
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 Apr 2019
Свечено доделување на Роман на годината за 2018 за Андова-Шопова во КИЦ
10 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
9 Apr 2019
“ГИМНАЗИЈАДА“ – средба на таленти, 09.04-03.05.2019г.
9 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
21 Mar 2019
промоција на книгaта„Златниот коњ – руски народни сказни“
21 Mar 2019
4 Mar 2019
Промоција на книгите
4 Mar 2019
20:00
KIC-QIK
26 Nov 2018
Деввина Крлуку Промоција На Книгата
26 Nov 2018
19:00
KIC
7 Nov 2018
Владимир Илиевски Промоција На Книгата
7 Nov 2018
19:19
KIC- Salon 19:19
6 Nov 2018
Жаклина Мучева Промоција На Книгaта
6 Nov 2018
12:00
KIC
1 Nov 2018
„Срмените воздишки на љубовта“,
1 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
15 May 2018
Промоција на книгата „Беким Фехмиу –Косовскa одисеa, од Фахри Муслиу
15 May 2018
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2017
Црвените Чевли-Лира Бојку
3 Apr 2017
20:00
KIC-QIK