К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk

Друго

20 Feb 2020
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
20 Feb 2020
20 Feb 2020
Промоција на книгите
20 Feb 2020
20 Feb 2020
Промоција на книгата” Caged – Новела за љубов”од Вулнет Мухареми
20 Feb 2020
20 Feb 2020
Caged – Новела за љубов” од Вулнет Мухареми
20 Feb 2020
3 Jun 2019
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
16 May 2019
”Книга за Анте”од Кристина Николовска
16 May 2019
19:19
KIC-QIK
9 May 2019
ЛИТЕРАТУРНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА “ДОНЕСИ КНИГА –ЗЕМИ СИ КНИГА”
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 Apr 2019
Свечено доделување на Роман на годината за 2018 за Андова-Шопова во КИЦ
10 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
9 Apr 2019
“ГИМНАЗИЈАДА“ – средба на таленти, 09.04-03.05.2019г.
9 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
21 Mar 2019
промоција на книгaта„Златниот коњ – руски народни сказни“
21 Mar 2019
4 Mar 2019
Промоција на книгите
4 Mar 2019
20:00
KIC-QIK
26 Nov 2018
Деввина Крлуку Промоција На Книгата
26 Nov 2018
19:00
KIC
7 Nov 2018
Владимир Илиевски Промоција На Книгата
7 Nov 2018
19:19
KIC- Salon 19:19
6 Nov 2018
Жаклина Мучева Промоција На Книгaта
6 Nov 2018
12:00
KIC
1 Nov 2018
„Срмените воздишки на љубовта“,
1 Nov 2018
20:00
KIC-QIK
15 May 2018
Промоција на книгата „Беким Фехмиу –Косовскa одисеa, од Фахри Муслиу
15 May 2018
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2017
Црвените Чевли-Лира Бојку
3 Apr 2017
20:00
KIC-QIK