К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk

Настани

22 Jan 2020
концерт на тенорот Мустафа Имери – Таfa & Friends
22 Jan 2020
22 Jan 2020
„Играш како што другиот ти свири“ од ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ
22 Jan 2020
22 Jan 2020
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
22 Jan 2020
22 Jan 2020
КОНКУРС
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Концерт на Билјана Камчева, сопран/флејта и Ана Гацева, пијано
22 Jan 2020
1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
22 Jan 2020
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
22 Jan 2020
22 Jan 2020
„Звуците на Чаршијата“ 2019
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Промоција на книгите
22 Jan 2020
22 Jan 2020
КОНКУРС
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Мерита Халили и Раиф Хисени ансамбл на Montclair University, САД и “Кастриоти”.
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Промоција на книгата” Caged – Новела за љубов”од Вулнет Мухареми
22 Jan 2020
22 Jan 2020
СКОПЈЕ ЧИТА
22 Jan 2020
22 Jan 2020
Caged – Новела за љубов” од Вулнет Мухареми
22 Jan 2020
3 Jun 2019
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
28 May 2019
„Графиката: Заеднички јазик “
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
21 May 2019
„Патување по сон “, графики и цртежи од Авни Џ. Бехлули.
21 May 2019
20:00
KIC-QIK
22 Jan 2020
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
22 Jan 2020
20 May 2019
Рона Нишлиу Квартет, “МИНДИЛ“
20 May 2019
21:00
Македонската филхармонија
16 May 2019
”Книга за Анте”од Кристина Николовска
16 May 2019
19:19
KIC-QIK
22 Jan 2020
Koncert i ansamblit “TRIO VIVO”
22 Jan 2020
9 May 2019
45 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник СТЕВАН ЦИГАРИДОВ.
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
ЛИТЕРАТУРНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА “ДОНЕСИ КНИГА –ЗЕМИ СИ КНИГА”
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
Концерт “TRIO VIVO”
10 May 2019
20:00
KIC-QIK
7 May 2019
Изложба на слики насловена „ ПТИЦИ
7 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
КОНКУРС ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
10 May 2019
20:00
KIC-QIK
22 Jan 2020
„EMIGRANT“
22 Jan 2020
24 Apr 2019
„ЕМИГРАНТ“
24 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
22 Jan 2020
Koncert-“Kenga ime”
22 Jan 2020