К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq

Настани

31 Mar 2020
ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВЕН УМЕТНИК ОД ПРИШТИНА, МЈЕЛМА ГОРАНЦИ ФИРЗИ
31 Mar 2020
31 Mar 2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ/NJOFTIM
31 Mar 2020
31 Mar 2020
ЗАВРШНА СМЕТКА 2019
31 Mar 2020
31 Mar 2020
концерт на тенорот Мустафа Имери – Таfa & Friends
31 Mar 2020
31 Mar 2020
„Играш како што другиот ти свири“ од ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ
31 Mar 2020
31 Mar 2020
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
31 Mar 2020
31 Mar 2020
КОНКУРС
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Концерт на Билјана Камчева, сопран/флејта и Ана Гацева, пијано
31 Mar 2020
1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
31 Mar 2020
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
31 Mar 2020
31 Mar 2020
„Звуците на Чаршијата“ 2019
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Промоција на книгите
31 Mar 2020
31 Mar 2020
КОНКУРС
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Мерита Халили и Раиф Хисени ансамбл на Montclair University, САД и “Кастриоти”.
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Промоција на книгата” Caged – Новела за љубов”од Вулнет Мухареми
31 Mar 2020
31 Mar 2020
СКОПЈЕ ЧИТА
31 Mar 2020
31 Mar 2020
Caged – Новела за љубов” од Вулнет Мухареми
31 Mar 2020
3 Jun 2019
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
28 May 2019
„Графиката: Заеднички јазик “
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
21 May 2019
„Патување по сон “, графики и цртежи од Авни Џ. Бехлули.
21 May 2019
20:00
KIC-QIK
31 Mar 2020
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
31 Mar 2020
20 May 2019
Рона Нишлиу Квартет, “МИНДИЛ“
20 May 2019
21:00
Македонската филхармонија
16 May 2019
”Книга за Анте”од Кристина Николовска
16 May 2019
19:19
KIC-QIK
31 Mar 2020
Koncert i ansamblit “TRIO VIVO”
31 Mar 2020
9 May 2019
45 ГОДИНИ ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник СТЕВАН ЦИГАРИДОВ.
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
9 May 2019
ЛИТЕРАТУРНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА “ДОНЕСИ КНИГА –ЗЕМИ СИ КНИГА”
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
Концерт “TRIO VIVO”
10 May 2019
20:00
KIC-QIK
7 May 2019
Изложба на слики насловена „ ПТИЦИ
7 May 2019
20:00
KIC-QIK
10 May 2019
КОНКУРС ЗА ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
10 May 2019
20:00
KIC-QIK