К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk
kic-logo-gif
Ngjarjet e fundit
17 Oct 2019
19:19
KIC-QIK
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Krijim i përditshëm, i vazhdueshëm, i vlerave kulturore, konsumues, “të varur” nga vlerat e krijuara, promovim dhe afirmim i kulturës dhe artit të Maqedonisë në Evropë e në botë.
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Krijim i përditshëm, i vazhdueshëm, i vlerave kulturore, konsumues, “të varur” nga vlerat e krijuara, promovim dhe afirmim i kulturës dhe artit të Maqedonisë në Evropë e në botë.
17 Oct 2019
“Maqedonia nga Antika deri te koha jonë”Jusuf Buxhovi
17 Oct 2019
19:19
KIC-QIK
27 Sep 2019
Promovimin e librit “Drama të reja” nga Tomislav Osmanli
27 Sep 2019
19:19
KIC-QIK
23 Oct 2019
promovimin e librit “IMAZHET E NATËS”, nga Kreshnik Sopaj
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Biljana Kamçeva, sopran/flautë, Ana Gaceva, piano
23 Oct 2019
1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
13 Sep 2019
PROMOVIM I LIBRAVE
13 Sep 2019
19:00
KIC-QIK

+389 023 115 679
info@kic.mk
Filip Vtori Makedonski b.b. (Mosha Pijade), Shkupë 1000
©Copyright QIK Shkup 2018