К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk
kic-logo-gif
Ngjarjet e fundit
16 Sep 2019
14:00
Carshija e Vjeter e Shkupit
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Krijim i përditshëm, i vazhdueshëm, i vlerave kulturore, konsumues, “të varur” nga vlerat e krijuara, promovim dhe afirmim i kulturës dhe artit të Maqedonisë në Evropë e në botë.
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Krijim i përditshëm, i vazhdueshëm, i vlerave kulturore, konsumues, “të varur” nga vlerat e krijuara, promovim dhe afirmim i kulturës dhe artit të Maqedonisë në Evropë e në botë.
3 Jul 2019
Merita Halili dhe Raif Hyseni me Ansamblin Montclair University,SHBA-“KASTRIOTËT”.
3 Jul 2019
21:00
Carshija e vjeter
21 Sep 2019
Promovimi i librit Caged – Novelë për dashuri”, nga Vullnet Muharemi
21 Sep 2019
19:19
KIC-QIK
21 Sep 2019
“SHKUPI LEXON”,
21 Sep 2019
3 Jun 2019
PREZANTIMI I KRIJIMITARISË SË LETËRSISË, NGA POETI AMERIKAN, GJORGJ VALAS
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
28 May 2019
“Grafika – gjuhë e përbashkët”
28 May 2019
20:00
KIC-QIK
21 Sep 2019
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
21 Sep 2019

+389 023 115 679
info@kic.mk
Filip Vtori Makedonski b.b. (Mosha Pijade), Shkupë 1000
©Copyright QIK Shkup 2018