К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • sq
    • mk
kic-logo-gif
Ngjarjet e fundit
26 May 2019
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Krijim i përditshëm, i vazhdueshëm, i vlerave kulturore, konsumues, “të varur” nga vlerat e krijuara, promovim dhe afirmim i kulturës dhe artit të Maqedonisë në Evropë e në botë.
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Qendra
Informative
Kulturore-Shkup
Krijim i përditshëm, i vazhdueshëm, i vlerave kulturore, konsumues, “të varur” nga vlerat e krijuara, promovim dhe afirmim i kulturës dhe artit të Maqedonisë në Evropë e në botë.
26 May 2019
PREZANTIMI I KRIJIMITARISË SË LETËRSISË, NGA POETI AMERIKAN, GJORGJ VALAS
26 May 2019
26 May 2019
RONA NISHLIU Quartet “MINDIL”
26 May 2019
26 May 2019
“Bekim Fehmiu – Odiseu i Kosovës”
26 May 2019
26 May 2019
Koncert i ansamblit “TRIO VIVO”
26 May 2019
9 May 2019
45 VJET krijimtari Stevan Cigaridov
9 May 2019
20:00
KIC-QIK
26 May 2019
„EMIGRANT“
26 May 2019
26 May 2019
Koncert-“Kenga ime”
26 May 2019
26 May 2019
KONKURS-“Shkupi lexon”
26 May 2019

+389 023 115 679
info@kic.mk
Filip Vtori Makedonski b.b. (Mosha Pijade), Shkupë 1000
©Copyright QIK Shkup 2018