Промоција на книгата од Јусуф Буџови
“Македоија од антика до денешно време”
Четврток, 17.10.2019, во 19ч., Салон 19:19