КОНКУРС
Културно информативен центар – Скопје ги повикува изведувачите да конкурираат за проектот “Сериозна музика”, кој ќе се одржи во Скопје.
Изборот на учесници / музичари ќе го направи комисија формирана од Културно Информативниот Центар – Скопје и градот Скопје.
Заинтересираните страни треба да испратат кратка биографија и програма која ќе ја изведуваат.

Конкурсот ќе трае до 10 мај 2019 година.
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com