Ве покануваме да бидете дел од самостојната изложба на Силвија Симонова која ќе се одржи во простории на КИЦ Скопје.