Годишна Изложба на Факултетот за Арт и Дизајн ќе се одржи во просториите на киц скопје.