Учениците од СУГС„Никола Карев“на 23.04.2019 ви ја претставуваат комедијата “ВЕЈКА”