К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
7 Sep 2018
19.00 часот
Скопска Чаршија и Скендербег
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
31 Jul 2018
Изложба на Ангелца Стоиљковиќ
31 Jul 2018
21.00
Салон 19'19
22 Aug 2018
Изложба на слики „Предградие на свеста“ од ТОНИ ШУЛАЈКОВСКИ
22 Aug 2018
20.30
Киц
12 Jul 2018
Годишна Изложба на Факултетот за Арт и Дизајн
12 Jul 2018
20.30
Продажен Салон
28 Jun 2018
Изложба на слики од Силвија Симонова
28 Jun 2018
20.30
Салон 19'19
500
29 Jun 2018
Изложба на слики од Александар Филев
29 Jun 2018
20,00
Салон 19'19
16 Aug 2018
Изложба на слики од Блерта Сурои од Приштина
16 Aug 2018
21.00
Салон 19'19

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018