К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
22 Sep 2019
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
22 Sep 2019
„Звуците на Чаршијата“ 2019
22 Sep 2019
22 Sep 2019
Промоција на книгите
22 Sep 2019
22 Sep 2019
КОНКУРС
22 Sep 2019
22 Sep 2019
Мерита Халили и Раиф Хисени ансамбл на Montclair University, САД и “Кастриоти”.
22 Sep 2019
22 Sep 2019
Промоција на книгата” Caged – Новела за љубов”од Вулнет Мухареми
22 Sep 2019
22 Sep 2019
СКОПЈЕ ЧИТА
22 Sep 2019
22 Sep 2019
Caged – Новела за љубов” од Вулнет Мухареми
22 Sep 2019
3 Jun 2019
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС
3 Jun 2019
18:00
KIC-QIK
28 May 2019
„Графиката: Заеднички јазик “
28 May 2019
20:00
KIC-QIK

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018