К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
3 Apr 2018
20:00
KIC-QIK
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
3 Apr 2018
“Вечер со пиано“
3 Apr 2018
20:00
KIC-QIK
10 Apr 2019
Свечено доделување на Роман на годината за 2018 за Андова-Шопова во КИЦ
10 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
10 Apr 2019
Промоција на книгата „ЗДИВ“ ,издавач:ФЕНИКС и изложба на слики од Христо Петрески
10 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
9 Apr 2019
“ГИМНАЗИЈАДА“ – средба на таленти, 09.04-03.05.2019г.
9 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
3 Apr 2019
Изложбa: „ 100 ГОДИНИ ПОТОА“, скулптури и слики од ЗЛАТКО БОЈКОВСКИ
3 Apr 2019
20:00
KIC-QIK
30 Mar 2019
4 Мегународен фестивал “ПОЛИХУМНИА”
30 Mar 2019
20:00
KIC-QIK
29 Mar 2019
ДЕН НА ПИАНОТО Скопје 2019
29 Mar 2019
20:00
KIC-QIK
21 Mar 2019
промоција на книгaта„Златниот коњ – руски народни сказни“
21 Mar 2019

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018