К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
21 Mar 2019
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
21 Mar 2019
промоција на книгaта„Златниот коњ – руски народни сказни“
21 Mar 2019
4 Mar 2019
Промоција на книгите
4 Mar 2019
20:00
KIC-QIK
18 Mar 2019
“Скопје чита”
18 Mar 2019
14 Feb 2019
6 Meѓународна Балканска изложба МОСТ
14 Feb 2019
20:00
KIC-QIK
14 Dec 2018
Бобан Рајчиноски Kонцерт
14 Dec 2018
20:00
KIC Salon 19:19

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018