К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
23 Oct 2019
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
23 Oct 2019
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
23 Oct 2019
23 Oct 2019
КОНКУРС
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Промоција на книгата “Нови драми”, од Томислав Османли
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Промоција на книгата “Ноќните сенки”, од Сопај Крешник
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Концерт на Билјана Камчева, сопран/флејта и Ана Гацева, пијано
23 Oct 2019
23 Oct 2019
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
23 Oct 2019
23 Oct 2019
„Звуците на Чаршијата“ 2019
23 Oct 2019
23 Oct 2019
Промоција на книгите
23 Oct 2019
23 Oct 2019
КОНКУРС
23 Oct 2019

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018