К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
15 Nov 2019
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
15 Nov 2019
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
15 Nov 2019
15 Nov 2019
КОНКУРС
15 Nov 2019
15 Nov 2019
Промоција на книгата “Нови драми”, од Томислав Османли
15 Nov 2019
15 Nov 2019
Промоција на книгата “Ноќните сенки”, од Сопај Крешник
15 Nov 2019
15 Nov 2019
Концерт на Билјана Камчева, сопран/флејта и Ана Гацева, пијано
15 Nov 2019
15 Nov 2019
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
15 Nov 2019
15 Nov 2019
„Звуците на Чаршијата“ 2019
15 Nov 2019
15 Nov 2019
Промоција на книгите
15 Nov 2019
15 Nov 2019
КОНКУРС
15 Nov 2019

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018