К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
4 Oct 2018
14:00
KIC
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
4 Oct 2018
Косовскa Одисеa
4 Oct 2018
14:00
KIC
2 Oct 2018
изложбата “Асоцијативна геометрија 2018“
2 Oct 2018
18:00
KIC
31 Jul 2018
Изложба на Ангелца Стоиљковиќ
31 Jul 2018
21.00
Салон 19'19
22 Aug 2018
Изложба на слики „Предградие на свеста“ од ТОНИ ШУЛАЈКОВСКИ
22 Aug 2018
20.30
Киц
12 Jul 2018
Годишна Изложба на Факултетот за Арт и Дизајн
12 Jul 2018
20.30
Продажен Салон
28 Jun 2018
Изложба на слики од Силвија Симонова
28 Jun 2018
20.30
Салон 19'19
500

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018