К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
30 Mar 2020
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
30 Mar 2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ/NJOFTIM
30 Mar 2020
30 Mar 2020
концерт на тенорот Мустафа Имери – Таfa & Friends
30 Mar 2020
30 Mar 2020
“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови
30 Mar 2020
30 Mar 2020
КОНКУРС
30 Mar 2020
30 Mar 2020
Промоција на книгата “Нови драми”, од Томислав Османли
30 Mar 2020
30 Mar 2020
Промоција на книгата “Ноќните сенки”, од Сопај Крешник
30 Mar 2020
30 Mar 2020
Концерт на Билјана Камчева, сопран/флејта и Ана Гацева, пијано
30 Mar 2020
1 Oct 2019
“Jashtë kutisë” nga Vlado Pavleski.
1 Oct 2019
20:00
KIC-QIK
30 Mar 2020
„Надвор од Кутијата “ од ВЛАДО ПАВЛЕСКИ.
30 Mar 2020

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018