КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР
Ве известуваме дека КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ, ја промени системот на сајтот и сите настани се префлани во новата наша датабаза и се со датум на 2018г. За да бидеме по ефикасни, сајтот на КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ е компатибилен за сите мобилни и таблети платформи за да моземе на нашите поситетели да ги следат нашите настани, новости и од нивнот паметен телефон. Сите нови настани и објавување ке бидат објавени во новиот сајт www.KIC.mk

НАСТАНИ