К у л т у р н о
И н ф о р м а т и в е н
Ц е н т а р - С к о п ј е
Q e n d r a
I n f o r m a t i v e
K u l t u r o r e - S h k u p
  • mk
    • sq
kic-logo-gif
Последен настан
23 Jan 2019
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Културно
Информативен
Центар-Скопје
Секојдневно континуирано создавање културни вредности, конзументи, “зависници“ на создадените вредности, промовирање и афирмирање на македонската култура и уметност во Европа и светот.
23 Jan 2019
конкурс за организирањe Литературни вечери 2019 г.
23 Jan 2019
14 Dec 2018
Бобан Рајчиноски Kонцерт
14 Dec 2018
20:00
KIC Salon 19:19
11 Dec 2018
Лирим Хоџа Изложба
11 Dec 2018
20:00
KIC
19 Dec 2018
Пијано рецитал на Арда Мустафаоглу
19 Dec 2018
19:19
KIC Salon 19:19
26 Nov 2018
Деввина Крлуку Промоција На Книгата
26 Nov 2018
19:00
KIC
29 Nov 2018
Славчо Максимовски Изложба
29 Nov 2018
20:00
KIC
20 Nov 2018
ТЕУТА Х. ИМЕРИ
20 Nov 2018
20:00
KIC

+389 023 115 679
info@kic.mk
Филип Втори Македонски б.б. (Моша Пијаде),Скопје 1000
©Copyright КИЦ Скопје 2018